Isı geri kazanım eşanjörleri

 
600 C sıcaklıktaki atık gazların duyulur ısıları geri kazanılabilir
Endüstriyel uygulamalarda korozyona karşı aşırı dayanımlıdır
Endüstriyel uygulamalarda korozyon dayanımı yüksektir
Yüksek sıcaklık dayanımlı endüstriyel uygulamalar için
Düşük hava dirençlerine karşı %75 ve üzeri duyulur ısı verimi sağlar.
Plakalı çapraz akış reküperatörler %45-%65 verimlilik ile çalışır.
Optimum noktada %65-%85 arası duyulur ısı verimliliği sağlarlar
Yüksek hava debileri için ErP ye uygun aluminyum reküperatörler
B-Blue patentli özel kaplamalı su kaydırıcı aluminyum reküperatör
%93 e ulaşan toplam ısı verimliliği sağlarlar. Rejeneratif yapıdadırlar
Yüksek verimle hem duyulur hem gizli ısı transferi yapabilirler.
RS serisi, %80-%95 duyulur ısı verimliliği sağlar, %100 hijyeniktir
Isı ve nemi dolgularında biriktirir, %90 ve üstü entapik verim sağlar
hy eurovent rohs tmmob isib izto