Tersane ve deniz araçları üretim ve bakım yerleriDeniz araçları bakım-üretim tesislerinde ve tersanelerde karşılaşılabilecek olası sorunların  önceden çözümü için aşağıdaki soruların yanıtlarının aranması ve bulunması gerekmektedir ;

 ▪ Yükleme / boşaltma öncesi yük ambarlarının kurutulması sırasında gemilerin limanlarda bekleme süreleri nasıl azaltılabilir ?
▪ Gemilerin bakım ve onarım maliyetleri nasıl azaltılabilir?
▪ Petrol platformları ve tankerlerin korunma/bakım maliyetleri nasıl azaltılabilir?
▪ Ekipman ve donanım korozyondan  nasıl korunabilir ?
▪ Yolculuk esnasında depolanan ürünler nasıl güvence altına alınabilir?

Bu hedeflere ulaşabilmek için, et ve et ürünleri üretim ve depolamasının uygun nemli ortamlarda yapılmış olması gerekir !…

Tersanelerde kumlama ve boyama işlemleri sırasında desikkant nem alıcı kullanımı zorunludur. Zaten yüksek neme ve korozif etkiye sahip deniz havası ile temas eden metal yüzeylerin etkileşimi önlenmeli, kumlama ve boyama sırasında temizlenen metal yüzeyler üzerine kuru hava üflenmelidir. DT Group firması bu işlemler için MDC 4000, MDC 6000 ve MDC 8000 modeli desikkant nem alıcılarını geliştirmiştir. İki ayrı kuru hava çıkış ağzı ve güçlü konstrüksiyonları ile rakiplerine üstünlük sağlar.

Bir gemi açık denizlerde seyrederken gövde sıcaklığı düşer. Bu soğuma, kargo bölmelerinde ve özellikle su kesimi altındaki ambarlarda havanın çiy noktasına kadar soğumasına neden olur.   Bu soğuma ile birlikte havanın oransal nemi doyma naoktasına kadar yükselir ve  su buharı tüm metal yüzeylerde yoğunlaşmaya başlar.  Bu sırada gemi ambarlarında bulunan kahve, çay, tütün, tahıl, kağıt ve benzeri  higroskopik malzeme ve malların kalitesi, uzun yolculuklar sırasında aşırı nem nedeniyle bozulabilir.Ayrıca nemin yoğuştuğu metal yüzeylerde paslanma ve korozyon, ahşap yüzeylerde ise deformasyon ve küflenme meydana gelerek geminin ana yapısında ve taşınan kargoda önemli hasarlara yol açabilir.

Gemi taşımacılığında aşağıdaki bölgelerde nemin kontrol edilmesi ve desikkant nem alıcılar kullanılması gerekir :

  • Yük ambarları, makine dairesi, kabinler,
  • Üst ve alt güverteler, güvertede kabinleri, kaptan köşkü ve kumanda odası-köprü,
  • Pompa odaları ve istasyonları,
    ·         Geminin su altı bölümünde kalan tüm hacimler,
    ·         Petrol platformlarının tüm bölümlerinde ve tanker ambarlarında…
hy eurovent rohs tmmob isib izto