Vapobloc membran plakalı entalpi reküperatörleri
Vapobloc membran plakalı toplam ısı reküperatörü

Kış ayları boyunca insanların %90 zamanı kapalı mekanlarda geçer. Isıtılmış oda havası boğaz ve cilt kuruluğu yaparak, gözlerde ise yanma ve batma etkileri ile insan konforunu bozar ve rahatsız eder. Bu olumsuzluklar Polybloc AG Firmasının Vapobloc ürününün kullanılması ile kolayca ortadan kaldırılabilir. Özel dizayn edilmiş bu ısı değiştiriciler, atık havanın içindeki nem ve ısıyı taze havaya aktarırken, içerideki koku oluşumu, bakteri üremesi, mantar gelişimi gibi olumsuzlukları ortadan kaldırır. Vapobloc; hastane, okul, konut ve apartman daireleri gibi insanların ihtiyaç duyduğu hassas bölgelerde konforun ve sağlık şartlarının sağlanması için ideal bir üründür. 


Nem taşınımı. Özel geliştirilmiş co-polimer membran, atık hava içindeki hem nemin hem de ısının taze hava içine taşınımını sağlar. Membrane üzerinde herhangi bir delik olmamasına karşılık, su buharı molekülleri buhar basıncının yarattığı basamak-basınç farkı etkisi ile membrandan geçer. Yüksek verimli ısı transferi. farklı plaka ölçüleri ve farklı plaka aralığı opsiyonları ile ihtiyaç duyulan kapasitelerin kolayca sağlanabilmesini uygun büyüklüklerde ısı değiştiricileri sunarak sağlar.

 

Buhar geçirme kabiliyetine sahip membran, su buharı moleküllerinin taşınmasına izin verir. Havanın içindeki koku molekülleri, sporlar, bakteriler ve benzer diğer oluşumlar membrandan geçemez. Bu sayede dönüş havası içindeki kötü oluşumların taze hava içine taşınımı önlenir. VDI 6022 ye tam uygundur. Vapobloc kış çalışması sırasında donmaz. Böylece taze hava içine daha fazla nem taşınması mümkün olur. Vapobloc hareketli bir parçaya sahip olmayışı ile çok düşük bakım ihtiyacına sahiptir ve kolay temizlenir. Nemlendirme ve nemlendirici kapasitesi açısından hem satın almada hem de işletmede önemli maliyet düşüşü sağlar. Daha küçük bir nemlendirici kullanımı ile elektrik giderlerinde önemli azalma sağlanır.  Vapobloc entalpik reküperatör seçimleri için PolyBloc AG tarafından geliştirilen VinPoly yazılımını kullanır. Vinpoly yazılımı www.polybloc.com web sayfası download bölümünden indirilebilir. Vapobloc membran reküperatörleri alüminyum malzeme ve co-polimer membran ile üretilirler. Nano teknoloji ürünü olan bu reküperatörlerin hesaplama yazılımı olan Vinpoly de özel olarak geliştirilmiştir. Yazılım aynı zamanda Polybloc Firmasının diğer ürünlerinin seçim hesaplarını da destekler. Firmanın diğer ürünleri arasında yine Polybloc tarafından özel olarak geliştirilmiş farklı bir entalpik eşanjör de bulunmaktadır. Rejeneratif yapıda olan bu ısı geri kazanım eşanjöründe %90 lara ulaşan verimlilikler yakalanabilir. Accubloc adı verilen bu rejeneratör de kendi sınıfında ilk ve tek ısı değiştiricidir.

Vapobloc reküperatörleri05, 06, 08, 10, 12 ve 16 modeller altında çeşitli uzunluklarda üretilirler. Reküperatör plakaları ve membranlar kare kesitlidir. Yazılan model sayıları 100 ile çarpıldığında yaklaşık plaka kenar ölçüsü elde edilir. Plaka demetinin maksimum uzunluğu ise 2100 mm dir. Plaka ve membranlar, istenilen verimlilik ve basınç düşümlerini sağlamak üzere,  2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.5 mm ve 5.5 mm aralıklar ile yerleştirilebilir. Model, aralık ve plaka demeti uzunluğu Winpoly yazılımı ile kolayca optimize edilebilir. Optimum çözümler için %60 duyulur ısı verimliliği, %40 gizli ısı verimliliği ve 300 pascal hava basınç düşümü değerlerini sağlayan reküperatörler önerilir. Yatay veya düşey montajlı olarak kullanılabilen reküperatörler damperli ve by-pass geçişli olarak ta üretilebilirler. Reküperatörler üzerindeki kaçak hava oranı %0.5 değeri ile VDI 6022 normunun gereklerini sağlar. Antibakteriyel olan membran, talimatlara uygun kalmak kaydı ile yıkanarak ta temizlenebilir.  Reküperatörlerin temizliğinde basınçlı sıvı ve gazlar kullanılmamalıdır. Yüksek basınçlı akışkanlar membran’a zarar verebilir. Temizlik için 60 °C sıcaklıkta sıcak musluk suyu ve seyreltilmiş bulaşık deterjanları kullanılabilir.

Vapobloc membran’ın geçirgenliği için tanımlanmış değerler aşağıdaki gibidir ;
* Hava geçirgenliği – 0.05 cm³/cm²●dakika●KPa
KPa basınç farkı başına 1 dakikada ve 1 cm
² yüzey alanından 0.05 cm³ hava geçirilebilir.
* Su buharı geçirgenliği – 28 kg/m²●gün
   1 m
² yüzey alanından bir günde 28 kg su buharı geçirilebilir.

hy eurovent rohs tmmob isib izto