PPX SilicaGel dolgular PPX

The PPX silica gel rotor is intended for use in dehumidifiers where the process air have very high moisture content and needs extraordinary reduction of the moisture content.

PPX

PPX silika jel rotoru, proses havasının çok yüksek nem içeriğine sahip olduğu ve nem içeriğinin olağanüstü bir şekilde azaltılmasını gerektiren nem gidericilerde kullanım için tasarlanmıştır.

eurovent tmmob isib izto