PPP 3A Zeolite dolgular PPP

The PPP molecular sieve rotor is intended for use in dehumidifier applications where entering air is dry and/or hot, and where the processed dry air must be even dryer. Typical in plastic hopper dryers.

PPP

PPP moleküler elek rotoru, giren havanın kuru ve/veya sıcak olduğu ve işlenmiş kuru havanın daha da kuru olması gereken nem alma uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Plastik hazneli kurutucularda tipiktir.

eurovent tmmob isib izto