Karşıt akış vapobloc eşanjör Vapobloc Membran Plakalı karşıt akış Reküperatör

 Yüksek verimle nem ve gizli ısı transfer edebilen membran reküperatörler %100 hijyeniktir Kış ayları boyunca insanların %90 zamanı kapalı mekanlarda geçer. Isıtılmış oda havası boğaz ve cilt kuruluğu yaparak, gözlerde ise yanma ve batma etkileri ile insan konforunu bozar ve rahatsız eder. Bu olumsuzluklar Polybloc AG Firmasının Vapobloc ürününün kullanılması ile kolayca ortadan kaldırılabilir. Özel dizayn edilmiş bu ısı değiştiriciler, atık havanın içindeki nem ve ısıyı taze havaya aktarırken, içerideki koku oluşumu, bakteri üremesi, mantar gelişimi gibi olumsuzlukları ortadan kaldırır. Vapobloc; hastane, okul, konut ve apartman daireleri gibi insanların ihtiyaç duyduğu hassas bölgelerde konforun ve sağlık şartlarının sağlanması için ideal bir üründür Nem taşınımı özel geliştirilmiş nano teknoloji ürünü co-polimer membran üzerinden gerçekleşir. Bir görevi de plaka aralıklarını belirlemek olan alüminyum plakalar da duyulur ısı aktarımını desteklerler. Böylelikle atık hava içindeki nem ve ısının eşzamanlı olarak taze hava içine taşınımı sağlanır. Membran üzerindeki nano boyutlu geçirgen yapı kısmi buhar basıncı farkları ile su buharının bir taraftan diğerine akışını sağlar. Fakat bu nano ölçekli gözenekli membran yapısından diğer partiküller ve moleküller (hava dahil) geçemez. Bu nedenle membran reküperatörler koku iletmez, çapraz kirlenmeye yol açmaz, bakteri ve benzer zararlı oluşumların varlığına ve gelişimine izin vermez. Tüm bu özellikleri ile, “Hygiene Institut des Ruhrgebiets” kurumundan alınma DIN EN ISO 846 (10/1997) normlarına uygun mikrobiyolojik test raporlarına sahip hijyenikliği onanmış bir üründür. Buhar geçirme kabiliyetine sahip membran, su buharı moleküllerinin taşınmasına izin verir. Havanın içindeki koku molekülleri, sporlar, bakteriler ve benzer diğer oluşumlar membrandan geçemez. Bu sayede dönüş havası içindeki kötü oluşumların taze hava içine taşınımı önlenir. VDI 6022 ye tam uygundur. Vapobloc kış çalışması sırasında donmaz. Böylece taze hava içine daha fazla nem taşınması mümkün olur. Vapobloc hareketli bir parçaya sahip olmayışı ile çok düşük bakım ihtiyacına sahiptir ve kolay temizlenir. Nemlendirme ve nemlendirici kapasitesi açısından hem satın almada hem de işletmede önemli maliyet düşüşü sağlar. Daha küçük bir nemlendirici kullanımı ile elektrik giderlerinde önemli azalma sağlar. Vapobloc entalpik reküperatör seçimleri için PolyBloc AG tarafından geliştirilen WinPoly yazılımını kullanılır. Winpoly yazılımı www.polybloc.com web sayfası download bölümünden indirilebilir. Vapobloc membran reküperatörleri alüminyum malzeme ve copolimer membran ile üretilirler. Nano teknoloji ürünü olan bu reküperatörlerin hesaplama yazılımı olan Winpoly de özel olarak geliştirilmiştir. Yazılım aynı zamanda Polybloc Firmasının diğer ürünlerinin seçim hesaplarını da destekler. Firmanın diğer ürünleri arasında yine Polybloc tarafından özel olarak geliştirilmiş farklı bir entalpik eşanjör de bulunmaktadır. Rejeneratif yapıda olan bu ısı geri kazanım eşanjöründe %90 ları aşan duyulur ve gizli ısı verimlilikleri yakalanabilir. Accubloc adı verilen bu rejeneratör de kendi sınıfında ilk ve tek ısı değiştiricidir. Verimlilik ve kapasiteleri dolgularda kullanılan kimyasal maddeler ile desteklenerek arttırılabilir. Vapobloc reküperatörleri05, 06, 08, 10, 12 ve 16 modeller altında çeşitli uzunluklarda üretilirler. Reküperatör plakaları ve membranlar kare kesitlidir. Yazılan model sayıları 100 ile çarpıldığında yaklaşık plaka kenar ölçüsü elde edilir. Plaka demetinin maksimum uzunluğu ise 2100 mm dir. Plaka ve membranlar, istenilen verimlilik ve basınç düşümlerini sağlamak üzere, 2.5 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.5 mm ve 5.5 mm aralıklar ile yerleştirilebilir. Model, aralık ve plaka demeti uzunluğu Winpoly yazılımı ile kolayca optimize edilebilir. 1525 x 1525 mm x 4500 mm ölçülerde ve monoblok olarak üretilebilirler. Bu boyutları ile 100,000 m³/h hava debisini desteklerler. Optimum çözümler için %60 duyulur ısı verimliliği, %40 gizli ısı verimliliği ve 300 pascal hava basınç düşümü değerlerini sağlayan reküperatörler önerilir. Yatay veya düşey montajlı olarak kullanılabilen reküperatörler damperli ve by-pass geçişli olarak ta üretilebilirler. Reküperatörler üzerindeki kaçak hava oranı %0.5 değeri ile VDI 6022 normunun gereklerini sağlar. Antibakteriyel olan membran, talimatlara uygun kalmak kaydı ile yıkanarak ta temizlenebilir. Reküperatörlerin temizliğinde basınçlı sıvı ve gazlar kullanılmamalıdır. Yüksek basınçlı akışkanlar membran’a zarar verebilir. Temizlik için 60 °C sıcaklıkta sıcak musluk suyu ve seyreltilmiş bulaşık deterjanları kullanılabilir. 
eurovent tmmob isib izto