Softcool IDEC eşanjörleriSOFTCOOL IDEC Doğal serinleticiler

SoftCool® IDEC Doğal Serinleticiler PolyBloc AB Tarafından üretilen SoftCool® %100 taze hava serinleticisidir. Taze hava yükünü ortadan kaldırır, havayı 5~15 arasında soğutur. SoftCool, su kaydırma ve yayma özelliğine sahip hidroflik kaplamalı alüminyum şeritler ile üretilen hava-hava reküperatör dolguludur. Reküperatörün bir devresine ve plakalar arasına, pnömatik hareketli bir düzeneğe bağlı nozullardan yüksek basınçlı su püskürtülür. Avrupa Patent Dairesi tarafından koruma altına alınmış “Perlomat” sistemi ile plakaların ıslak yüzeyleri sürekli olarak su sıcaklığında tutulur. Aynı anda plakaların diğer yüzeyine temas ederek geçen taze hava su ile temas etmeden ve nem kazanmadan soğutulur. Soğuma miktarı taze havanın nemine ve kullanılan suyun sıcaklığına bağlı olarak 5 ~15 °C arasında gerçekleşir. Kanal bağlantılı olarak kullanılabildiği gibi klima santralleri içine de yerleştirilebilir. Özellikle yaz klimasında etkilidir. Yaz iklimlendirmesi modunda hiçbir mekanik soğutma olmaksızın dışarıdan alınan taze havanın serinletilmesi sağlanır. Serinletme için kullanılan enerji suyun buharlaşma-faz değiştirme enerjisidir. Bu enerji 586 Kcal/kg (2257 KJ/kg) dır. Diğer bir deyiş ile 1.5 kg suyun buharlaştırılması ile yaklaşık 1 KW soğutma enerjisi elde edilir. SoftCool Tip ve Ölçüleri Evaporatif soğutmanın teorisi ▪ Suyun buharlaşma enerjisi 2257 KJ/kg veya 540 KCal/kg dır, ▪ 1 Kg su buharlaşması esnasında ortamdan 2257 KJ ısı çeker, ▪ Su buharlaştırılarak yapılan evaporatif serinletmede ortaya çıkan soğutma enerjisi aşağıdaki şekilde hesaplanabilir : QT = QL = CL x c QT = QL =1.5 kg/h x 2257 KJ/kg QT = QL = 3,385.5 KJ/h QT = QL = 810 KCal/h = 0.94 KW QT = Toplam ısı QL = Gizli ısı CL = Su kütlesel debisi c = Suyun buharlaşma enerjisi Sonuç: 1.5 kg suyun 1 saat içinde buharlaştırılması ile yaklaşık 1 KW soğutma enerjisi elde edilir. 
eurovent tmmob isib izto